Antra Trenko

Vadības sekretariāta un starptautisko attiecību daļas nozares padomniece

Antrai Trenko ieguvusi sociālo zinātņu maģistra grādu Latvijas Universitātē. Viņa sāka darbu Latvijas Bankā 2002. gadā Komunikācijas pārvaldē. 2005. gadā Antra sāka strādāt Ārējo sakaru pārvaldē, bet 2010. gadā – Starptautisko attiecību un komunikācijas pārvaldē.

Antras Trenko darba pienākumi saistīti ar plašu starptautisko attiecību jautājumu loku, kas ietver Eiropas Savienību un tās dalībvalstis, Eiropas Centrālo banku un Starptautisko Valūtas fondu.

 

Autora darbi

Up