Daina Pelēce

Monetārās politikas pārvaldes Makroekonomikas analīzes daļas vecākā ekonomiste

Daina Pelēce Rīgas Tehniskajā universitātē ieguvusi inženiera ekonomista kvalifikāciju muitas vadīšanas un nodokļu specialitātē un ekonomikas zinātņu maģistra grādu starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā. 1994.–1998. gadā viņa strādājusi par revidenti SIA "Rīgas Audits", 1998. un 1999. gadā bijusi referente Latvijas Republikas Finanšu ministrijas Budžeta departamentā un 1999. un 2000. gadā strādājusi Latvijas Republikas Valsts kases Iekšējā audita departamentā.

Daina Pelēce sāka darbu Latvijas Bankas Monetārās politikas pārvaldē 2000. gadā par jaunāko ekonomisti. Viņas darba pienākumos ietilpusi gan Latvijā īstenotās fiskālās politikas un budžeta rādītāju, gan Austrumeiropas un jauno Eiropas Savienības valstu tautsaimniecības rādītāju analīze, gan Latvijas darba tirgus pētniecība, arī dalība darba grupās un pētījumu veikšana par veselības aprūpes sistēmu Latvijā. Pašlaik Daina Pelēce veic Latvijas ārējās tirdzniecības bilances un ārējā parāda analīzi.

 

Autora darbi

Up