Linda Oliņa

Monetārās politikas pārvaldes Makroekonomikas analīzes daļas vecākā ekonomiste

Linda Oliņa Latvijas Universitātē ieguvusi sociālo zinātņu maģistra grādu vadībzinātnē. Darbu Latvijas Bankā viņa uzsāka 2016. gadā, un pašlaik viņas darba pienākumos ietilpst fiskālā sektora rādītāju un valsts budžeta politikas analīze. 

Pirms tam Linda Oliņa strādāja Latvijas Republikas Finanšu ministrijā, kur veica valsts budžeta izpildes analīzi un izstrādāja valsts finanšu rādītāju attīstības scenāriju īsam un vidējam termiņam.

 

Autora darbi

Up