Viktors Ajevskis

Monetārās politikas pārvaldes Pētniecības daļas galvenais pētnieks

Viktors Ajevskis 1985. gadā beidzis Maskavas Valsts universitātes Mehānikas un matemātikas fakultāti, 1987.–1990. gadā studējis aspirantūrā Rīgas Tehniskajā universitātē. 1992. gadā Ukrainas Zinātņu akadēmijas Matemātikas institūtā aizstāvējis fizikas un matemātikas zinātņu kandidāta disertāciju, kura 1993. gadā nostrificēta Latvijas Universitātes Matemātikas promocijas padomē.

Viktors Ajevskis no 1999. gada ir asociētais profesors Rīgas Tehniskās universitātes Varbūtību teorijas un matemātiskās statistikas katedrā. Viņš sāka darbu Latvijas Bankas Monetārās politikas pārvaldē 2003. gadā, bija vecākais ekonomists un vēlāk – galvenais ekonomists; no 2009. gada – galvenais ekonometrists.

 

Autora darbi

Up