Anete Kravinska

Monetārās politikas pārvaldes Finanšu tirgus analīzes daļas vecākā ekonomiste

Anete Kravinska ieguvusi maģistra grādu banku un finanšu vadībā Lihtenšteinas Universitātē un bakalaura grādu vadības zinībās Latvijas Universitātē. Viņa nokārtojusi diplomēta finanšu analītiķa (CFA) visus eksāmenus. 

Darbu Latvijas Bankā Anete uzsāka 2013. gadā kā ekonomiste Monetārās politikas pārvaldē, kur viņas darba pienākumos ietilpst ārvalstu finanšu tirgus analīze. Iepriekš Anete strādājusi par konsultanti un projektu vadītāju ar uzņēmējdarbību saistītos jautājumos.

 

Autora darbi

Up